CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Tại Ipretty nhân sự luôn là nguồn lực quan trọng với Công ty và tuyển dụng nhân sự phù hợp luôn được đặt trong ưu tiên hàng đầu bên cạnh việc duy trì hoạt động kinh doanh gia tăng doanh số và chất lượng dịch vụ.

Cạnh tranh, phù hợp với thị trường, ngành nghề, quy mô Công ty, đánh giá dựa vào sự đóng góp của mỗi thành viên nhằm giúp CBNV ý thức vai trò của mình trong việc hình thành văn hóa Công ty, không ngừng học tập, sáng tạo, cần cù và chính trực.

Luôn hướng đến tiêu chí “Happy” cho toàn thể CBNV Ipretty Group. Dựa trên tiêu chuẩn luật đinh và giá trị phúc lợi cộng thêm để đảm bảo đươc cuộc sống cho CBNV. Thu nhập cạnh tranh theo phương pháp 3P, các khoản phụ cấp cơm, điện thoại, xăng xe, đồng phục, thưởng hoa hồng, KPIs, thưởng theo các chính sách kinh doanh chung và “thưởng nóng” vào các thưởng điểm kinh doanh tốt.

ĐIỆN THOẠI

ĐỒNG PHỤC

XĂNG

BỮA ĂN

Được đào tạo chuyên môn với các chuyên gia bác sĩ, dược sĩ trong ngành.

viVI

Trở Thành CTV

Ipretty Group

*Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất