Hình ảnh trước sau khi sử dụng chỉ Ultra V Lift để nâng mũi, nâng cơ...

DMCA.com Protection Status

Ultra V Lift Hình ảnh trước sau

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh nâng cung mày, làm mũi và nâng cơ mặt cùng chỉ Ultra V Lift)

 

(Hình ảnh làm thon gọn khuôn mặt cùng chỉ Ultra V Lift)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa đào tạo nâng mũi, làm chỉ của Giáo sư Kwon Han Jin

 

Đối tác của pretty.vn
Sản phẩm nổi bật