Mô tả sự kiện
Starts: Sun, 12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Toàn Quốc, Việt nam
0 - 10.000
Mô tả sự kiện
Starts: Sun ,12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Ho Chi Minh, Việt nam
0 - 10.000
Mô tả sự kiện
Starts: Sun, 12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Ho Chi Minh, Việt nam
0 - 10.000
  • Tiêm tan Filler (Liporase Hyaluronidase)
  • Tiêm tan Filler (Liporase Hyaluronidase)

Tiêm tan Filler (Liporase Hyaluronidase)

  • Mô tả
  • Thành phần
  • Công dụng
  • Hướng dẫn
  • Hình trước sau

Dạng bột

Thành phần

-

Công dụng

- Giúp điều trị tiêm Filler bị lỗi, mặt mất cân đối.

- Phân giải và phá vỡ liên kết chất làm đầy, chất độn.

 

Hướng dẫn

-

-

- Giúp điều trị tiêm Filler bị lỗi, mặt mất cân đối.

- Phân giải và phá vỡ liên kết chất làm đầy, chất độn.

 

-

Chưa có
Sản phẩm khác
*Lưu ý: Hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người