Mô tả sự kiện
Starts: Sun, 12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Toàn Quốc, Việt nam
0 - 10.000
Mô tả sự kiện
Starts: Sun ,12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Ho Chi Minh, Việt nam
0 - 10.000
Mô tả sự kiện
Starts: Sun, 12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Ho Chi Minh, Việt nam
0 - 10.000

Ultra V Lift Hình ảnh trước sau

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh làm chỉ mũi)

 

(Hình ảnh nâng cung mày, làm mũi và nâng cơ mặt cùng chỉ Ultra V Lift)

 

(Hình ảnh làm thon gọn khuôn mặt cùng chỉ Ultra V Lift)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối tác của pretty.vn
*Lưu ý: Hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người