Mô tả sự kiện
Starts: Sun, 12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Toàn Quốc, Việt nam
0 - 10.000
Mô tả sự kiện
Starts: Sun ,12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Ho Chi Minh, Việt nam
0 - 10.000
Mô tả sự kiện
Starts: Sun, 12/12/17 at 17:30 p.m
Ends: Sun, 12/12/17 22:00 p.m
Địa điểm
Ho Chi Minh, Việt nam
0 - 10.000
  • Filler Helen
  • Filler Helen

Filler Helen

  • Mô tả
  • Thành phần
  • Công dụng
  • Hướng dẫn
  • Hình trước sau

Filler - Dạng vi hạt liên kết ngang.

Thành phần

Hyaluronic acid

Công dụng

Làm đầy những vùng hõm.

Điều chỉnh vùng mất cân đối.

Hướng dẫn

-

Hyaluronic acid

Làm đầy những vùng hõm.

Điều chỉnh vùng mất cân đối.

-

Chưa có
Sản phẩm khác
*Lưu ý: Hiệu quả còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người