ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÀM ĐẸP CÙNG IPRETTY
*Lưu ý:
- Sau khóa học, học viên mua đơn hàng mỹ phẩm và máy móc bất kì sẽ được hoàn ½ học phí với điều kiện:
• Đơn hàng từ 20 triệu với khóa học có phí chuyển giao 6 – 8 triệu.
• Đơn hàng từ 35 triệu với khóa học có phí chuyển giao 16 triệu.
- Mỗi học viên được mang theo 01 người mẫu để thực hành.
- Phí chuyển giao đã bao gồm sản phẩm thực hành.

Nội dung chi tiết khóa học